general-home

 

badgebadge

SATURDAY 5 OCTOBER 2019, 14.30
WELSH ALLIANCE LEAGUE DIVISION 2
Cae Llan
Attendance: 50

Llannefydd

Llion Morris 45'
Llion Morris 68'
Ciran Jones 75'

3 - 4

Y Felinheli

Rhys Parry 10'
Owain Roberts 23'
Iwan Owen 45'
Rhys Parry 86'

 

Welsh only...

Doedd Felin heb guro Llannefydd o'r blaen. Gyda Euron yn poeni am draffig yr A55, penderfynwyd gadael Fic yn gynnar, felly cyrraedd yn fuan fel Llandudno Amateurs oedd hanes y tim dydd sadwrn. Llun sydyn efo Shait jr jr cyn paratoi am y gem fawr.

Pwynt oedd rhwng y ddau dim cyn y gic cyntaf. Braf gweld dau wyneb cyfarwydd yn ol yn y garfan, Lieutenant Pob a'r globe-trotter Rhodri Dafydd. Dechreuodd Felin yn dda, Archie'n dawnsio heibio amddiffyn Llannefydd cyn slotio'r bel heibio gol-geidwad Llannefydd. 1-0 ar ol 10 munud.

Chwarter awr wedyn, tro Iw Bonc oedd hi i ddangos ei sgiliau lawr yr asgell cyn rhyddhau ergyd/cross i mewn i'r bocs gan fethu pawb, yn cynnwys y gol geidwad. 2-0. Roedd Felin yn hedfan, a'r cefnogwyr yn mwynhau gem capital cities sy'n dechrau efo C, Gwion Em. Cafodd Felin siawns i ladd y gem yn yr hanner gyntaf. Penalti, tydi Joni ddim yn methu'n aml... ond 2-0 (dal i fod)...

Wrth i'r gem agosau at hanner amser, roedd cefnogwyr a mainc Felin yn gallu clywed fod y bel yn fflat fel beach ball. Marc Wyn yn mynnu pel gwell. Honiadau gan gol geidwad Llannefydd fod Marc yn "wasdio amser yn fane y di**head". Ateb Marc oedd "Prynwch f**ing pwmp ta'r tramps."

Wedi'r stop yn y chwarae daeth Llannefydd yn ol i'r gem a sgorio yn erbyn llif y chwarae. 2-1. Ond bron yn syth wedyn gafodd Felin gic rydd yn bell i ffwrdd o'r gol. Joni'n honni ei fod yn mynd am gol... taro'r bar ac ar blat i Owain Em. 3-1 ht. Hanner amser a cefnogwyr Felin mewn hwyliau da, Gwion Em (oedd yn gandryll fod yr Hawk and Buckle wedi cau am 1 o'r gloch) yn yfed car Euron yn sych.

Dechreuodd Felin yr ail hanner yn dda ond methu sgorio. Daeth LLannefydd yn ol i'r gem. Amddiffyn bler gan Felin, 3-2. Rhif 3 Llannefydd yn dathlu tuag at mainc Felin, ella nad ydio'n gallu cyfri'n dda iawn? Eniwe... Roedd y gwynt yn hwyliau Llannefydd. Amddiffyn bler unwaith eto, 3-3. Ella dyma pryd oedd rhif 3 isio dathlu o flaen mainc Felin? Dwnim.

Llannefydd oedd yn edrych yn fwya' peryglus. Enter Rhodri Dafydd. Capten America'n dawnsio heibio amddiffynwr Llannefydd cyn taro'r bel gyda'i droed chwith. Y gol geidwad yn arbed ond methu dal hi. Archie'n rhedeg fel flash. Tap in, 4-3, gyda munudau'n weddill. Absolute Scenes wrth i Archie gofleidio'r fainc.

4-3 ft.

Buddugoliaeth wych I Felin! Ail yn y gynghrair wedi chwarae un gem yn llai. Detour bach drw Betws yn Rhos ar y ffordd adra. Ma ne pub da yn fane.